2. kolo volby prezidenta republiky 2018

2. Kolo voleb prezidenta republiky 2018 se bude konat 26. a 27. ledna 2018 v salónku restaurace v Němčovicích. 

V pátek se bude volit od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Hlasovací lístky s označením 2. kola obdrží volič ve volební místnosti od okrskové volební komise.

Komentáře