10. výroční potlach chatové osady v Olešné


Oznamujeme, že v prostorách Žíkovského mlýna se koná 6.8.2011 10.výroční potlach s tímto programem:

Sobota 6.8.2010 :
v 10.00 – 11.00 Hudební pozvánka chatařů na potlach.
V 11.00 – 13.00 Stavba slavnostní hranice
V 15.00 – 17.00 Tradiční volejbalový turnaj.
Večer ve 20.30 bude zažehnut slavnostní osadní oheň. Večer a noc bude zaplněna zpěvem s hudebním doprovodem a dalším vlastním programem účastníků táborového ohně

Neděle 7.8.2010: V dopoledních hodinách úklid místa konání potlachu.

Za organizační výbor:
Vladislav Černý

hlavní organizátor
Potlach Olešná 2006-004.JPG

Komentáře